Czas Superbohaterów

Grupa  wsparcia dla Rodziców/Opiekunów dzieci niepełnosprawnych – CZAS SUPER BOHATERÓW. Projekt finansowany ze środków publicznych a organizatorem Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Gdańsku. Projekt został zrealizowany w terminie od listopada do grudnia 2020 roku. Przez dwa miesiące udało nam się przeprowadzić wykłady on-line oraz warsztaty w małych grupach dla Rodziców i Dzieci. […]

Czas Superbohaterów Czytaj więcej »