Myron – Nasz podopieczny

Ostatnio do nas dołączyły kolejne dzieci- nasi mali bohaterowie, którzy dzielnie walczą ze swoimi dysfunkcjami i niepełnosprawnością.
Myron, który urodził się z wadami genetycznymi otrzymuje kompleksową , indywidualną rehabilitację, ze wsparciem różnych specjalistów: fizjoterapeuty, psychologa i pedagoga.
Dziękujemy Wszystkim Darczyńcom za pomoc i okazane serce!

„Przekaż 1,5% podatku na Fundację na Rzecz Dzieci Chorych,
Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Wyspa Skarbów OPP w Gdańsku KRS 0000665780 z dopiskiem 08 Dzieci z Ukrainy

Scroll to Top
Skip to content