OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021 – GALERIA

Od maja do końca grudnia 2021 roku Fundacja Wyspa Skarbów realizuje projekt:

 „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”- Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Projekt finansowany jest  ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, a organizatorem Projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Gdańsku

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i wsparcia oraz psychoedukacji, jest w obecnym czasie pandemii tym bardziej oczekiwane przez Rodziców/Opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

 Nasz program wytchnieniowy, zakłada wsparcie dla 12 rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne, znajdujące się pod opieką Fundacji Wyspa Skarbów.

Specjalistyczne porady- konsultacje, są prowadzone przez takich specjalistów jak : psycholog i psychoterapeuta, psychiatra dla dorosłych, pedagog, tyflopedagog, fizjoterapeuta, dietetyk, neurologopedia.

Rodzic/Opiekun sam lub przy pomocy koordynatora Projektu i Terapeuty, wybiera danego specjalistę w zależności od własnych potrzeb psycho-fizycznych lub w zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka. Razem budują plan pomocowy dla całej Rodziny.

Celem Projektu jest również umożliwienie realizacji Rodzicom/Opiekunom ważnych potrzeb społeczno-emocjonalanych, takich jak: nawiązanie i podtrzymywanie bliskich relacji i więzi, zbudowanych ze względu na podobieństwa doświadczeń życiowych innych Rodziców. Uzyskanie poczucia odpoczynku i wytchnienia od codziennych życiowych trudności. Kolejnym celem jest zintegrowanie rodziców oraz zinternalizowanie przez nich podstawowych umiejętności takich jak: kształtowanie samoświadomości, autorefleksji i radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i dzieci.

Poprzez wsparcie psycho-edukacyjne i poprzez porady chcemy stworzyć przestrzeń do nauki radzenia sobie ze stresem i napięciami dnia codziennego. Ta swoista „opieka wytchnieniowa dla rodzica” będzie polegała na relaksacji, rozmowie ze specjalistami, uzyskaniu wparcia dla siebie i dziecka w postaci specjalistycznych porad, a także zaspokojenia potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa oraz samorealizacji.

Skip to content