Podopieczni z Ukrainy z radością uczestniczą w terapiach.

Podopieczni Fundacji Wyspa Skarbów z Ukrainy, objęci pomocą  terapeutyczną w ramach Projektu PFRON optymalnie wykorzystują swój potencjał rozwojowy i dzięki terapii nabywają, i   podtrzymują umiejętności niezbędne do optymalnego funkcjonowania.

Dzięki zapewnieniu odpowiedniego wsparcia terapeutycznego osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, umożliwiamy uchodźcom lepszą adaptację w nowej, kryzysowej sytuacji. Zapewniamy ciągłość terapii, którą osoby potrzebujące utraciły na skutek wojny.

Prowadzenie odpowiednio dobranej, dostosowanej do indywidualnych możliwości pacjenta terapii wpływa na poprawę funkcjonowania wielu dzieci.

Skip to content