Podopieczni z Ukrainy z radością uczestniczą w terapiach.

Podopieczni Fundacji Wyspa Skarbów z Ukrainy, objęci pomocą  terapeutyczną w ramach Projektu PFRON optymalnie wykorzystują swój potencjał rozwojowy i dzięki terapii nabywają, i   podtrzymują umiejętności niezbędne do optymalnego funkcjonowania.

Dzięki zapewnieniu odpowiedniego wsparcia terapeutycznego osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, umożliwiamy uchodźcom lepszą adaptację w nowej, kryzysowej sytuacji. Zapewniamy ciągłość terapii, którą osoby potrzebujące utraciły na skutek wojny.

Prowadzenie odpowiednio dobranej, dostosowanej do indywidualnych możliwości pacjenta terapii wpływa na poprawę funkcjonowania wielu dzieci.

Scroll to Top
Skip to content