Gwiazdki

POTRZEBUJĘ POMOCY

Zasady założenia i prowadzenia subkonta.

Subkonta Podopiecznych tworzone są w celu gromadzenia na nich środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na pomoc i ochronę zdrowia chorych i niepełnosprawnych dzieci. Zakładane są na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, który po złożeniu stosownych dokumentów podpisuje porozumienie z Fundacją Wyspa Skarbów.  Każdy z Podopiecznych otrzymuje indywidualny, trwały numer identyfikacyjny, który pozwala na Jego identyfikację w bazie Fundacji.

KROK 1. Pobierz i wypełnij dokumenty wymagane do założenia subkonta w Fundacji Wyspa Skarbów.

 • Podanie z prośbą o założenie subkonta wraz z opisem choroby dziecka. W podaniu należy zwrócić się z prośbą o założenie subkonta (formularz do pobrania) i krótko przedstawić historię choroby kandydata na Podopiecznego. Prośba powinna zawierać własnoręczny, czytelny podpis rodzica bądź opiekuna prawnego kandydata, a także dokładny adres, adres e-mail i numer telefonu - (formularz do pobrania)
 • Oryginalne Zaświadczenie Lekarskie – stwierdzające chorobę kandydata. Może być ono wystawione zarówno przez lekarza specjalistę, jak i lekarza pierwszego kontaktu/pediatrę - (formularz do pobrania)
 • Ksero Orzeczenia o Niepełnosprawności – jeżeli takie Orzeczenie zostało wydane;
 • Zdjęcie kandydata na Podopiecznego – wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna prawnego o pozwoleniu na wykorzystanie wizerunku dziecka na stronie www Fundacji, mediach społecznościowych – w celu pozyskania środków pieniężnych - (formularz do pobrania)
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej – z własnoręcznym, czytelnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego - (formularz do pobrania)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych - (formularz do pobrania)
 • Zaakceptowany Regulamin Fundacji - (formularz do pobrania)

KROK 2. Wypełniony komplet dokumentów prześlij na adres:

Fundacja Wyspa Skarbów,
ul.Budowlanych 23,
80-298 Gdańsk

KROK 3. Czekaj na informację zwrotną z Fundacji.

Założenie subkonta oraz nadanie numeru ewidencyjnego potwierdzone jest przez Fundację drogą pisemną i e-mailową. Przesłana wiadomość zawierać będzie numer ewidencyjny Podopiecznego, instrukcje do przekazywania 1,5% podatku oraz numer konta bankowego przeznaczonego do wpłat darowizn.

KROK 4. Zbieraj, za pośrednictwem Fundacji, fundusze na założonym subkoncie.

Pozyskiwanie funduszy odbywa się poprzez gromadzenie:

 • Wpłat z 1,5% podatku,
 • wpłat z darowizn (przekazywanych w postaci przelewów tradycyjnych oraz przelewów on-line)
 • wpłat ze zbiórek publicznych,
 • wpłat z aukcji charytatywnych oraz zakupów internetowych.

Wpłaty księgowane są w całości na poszczególnych subkontach i pozostają do dyspozycji Podopiecznego.

KROK 5. Korzystaj z zgromadzonych funduszy.

Zgromadzone środki Podopieczny może wydatkować na koszty związane z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją oraz poprawą warunków socjalno-bytowych. Fundacja pokrywa poniesione koszty wyłącznie w formie przelewów, na podstawie otrzymanych oryginalnych rachunków, faktur oraz innych dowodów księgowych do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych.

Scroll to Top
Skip to content