Z dniem 31.12 2022 rok zakończyliśmy realizację Projektu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Z dniem 31.12 2022 rok zakończyliśmy realizację Projektu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

To był niezwykły dla nas wszystkich czas: wspólnych wzruszeń, wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, intensywnej terapii ale też czasem radości i nadziei!

Podopieczni Fundacji Wyspa Skarbów objęci pomocą  terapeutyczną w ramach Projektu PFRON optymalnie wykorzystali swój potencjał rozwojowy i dzięki terapii nabyli, rozwinęli i   podtrzymali umiejętności niezbędne do optymalnego funkcjonowania.

Należy podkreślić, zaangażowanie wszystkich pracowników i współpracowników Fundacji Wyspa Skarbów, ponieważ wsparliśmy i daliśmy możliwość uporać się z przeżyciami związanymi ze stresem pourazowym po wybuchu wojny.

Wyrazem podziękowania niech będzie poniższy plakat:

Skip to content