POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – PFRON

Fundacja Wyspa Skarbów rozpoczęła realizację Projektu finansowanego ze środków PFRON w ramach Modułu II programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Głównym zadaniem tego projektu jest „Zapewnienie rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu”. Zadanie to realizujemy w terminie od 01.03.2022 do 31.12.2022r. W ramach zadania chcemy zapewnić dzieciom z Ukrainy kompleksową , indywidualną rehabilitację, ze wsparciem różnych specjalistów: fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga oraz chcemy zapewnić opiekę psychologiczną dla całych rodzin w formie spotkań grupowych. Jesteśmy gotowi objąć opieką około 15 dzieci niepełnosprawnych.
Na dzień 20.05. 2022 roku mamy pod opieką 14 dzieci niepełnosprawnych. Dwie dziewczynki w tym memencie są w szpitalu, na badaniach i intensywnej terapii rehabilitacyjnej.
Chcemy objąć opieką nie tylko osoby niepełnosprawne ale również osoby im towarzyszące, które mogą potrzebować wsparcia psychologicznego oraz kontaktu ze specjalistami.
Dzieci będą potrzebowały co najmniej raz lub dwa razy w tygodniu regularnej terapii, przez okres pobytu w Polsce.
Chcemy pomóc w rehabilitacji społecznej, która u dzieci z niepełnosprawnością będzie polegała na pomocy w odzyskiwaniu coraz to większej samodzielności, wyrabianiu u dziecka zaradności osobistej, pobudzaniu do aktywności codziennej i samodzielności społecznej.
Powyższe zadania nie miałyby racji bytu bez możliwości lokomocji – czy to chodu czy poruszania się z pomocą specjalistycznego sprzętu, skutecznej komunikacji z otoczeniem, czy prawidłowego funkcjonowania wzrokowego. Udzielamy również porad jak powinno wyglądać miejsce pobytu niepełnosprawnego.
Określamy, jaki jest potrzeby sprzęt i przedmioty do codziennego funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością .
W przypadku braku, organizujemy dla tej osoby potrzebny sprzęt, umożliwiamy kontakt z firmami, które taki sprzęt produkują lub mogą wypożyczyć.
Chcemy spotykać się z dziećmi i ich Rodzicami na spotkaniach grupowych. Będą one miały charakter warsztatów, w których poprzez wsparcie psycho-edukacyjne i poprzez porady specjalistyczne chcemy stworzyć dla osób towarzyszących przestrzeń do nauki radzenia sobie ze stresem i napięciami dnia codziennego. Spotkania grupowe pozwalają zrealizować ważne potrzeby społeczno-emocjonalane.
Wierzymy, że dzięki współpracy i dofinansowaniu tego projektu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) możemy zrealizować bardzo potrzebną pomoc dla dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy.

Scroll to Top
Skip to content